Cliëntenraad

Hayat Thuiszorg heeft een cliëntenraad. De leden ontvangen of hebben zorg ontvangen van Hayat Thuiszorg en hebben vanuit die positie goed zicht op de kwaliteit van de geleverde zorg en de ontwikkelingen in de zorg.

De Cliëntenraad geeft  om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Directie van Hayat Thuiszorg  over de zorg- en dienstverlening. Zij hebben recht op informatie zoals het zorgbeleid of de klachtenregeling. In een periodiek overleg komen de Cliëntenraad en de Directie bij elkaar.

De cliëntenraad houdt altijd het belang van alle cliënten in het oog. Het gaat dus niet om individuele klachten of opmerkingen.

Heeft u vragen? Of wilt u nadere informatie over de cliëntenraad? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een email sturen naar info@hayatthuiszorg.com.

Digitale spreekuur