Indicatiestelling

1) Het begint met uw aanvraag.

Misschien vindt u zelf dat u thuiszorg nodig heeft of heeft een familielid of uw huisarts u gewezen op deze mogelijkheid. Voor informatie of voor het aanvragen van thuiszorg kunt u in alle gevallen contact opnemen met Hayat Thuiszorg. U vindt onze gegevens onder het kopje “Contact” op de hoofdpagina.

2) Het indicatieadvies.

Na uw aanmelding bij Hayat Thuiszorg wordt, samen met u, bekeken welke zorg u nodig heeft, hoe vaak en wanneer. Of u in aanmerking komt voor thuiszorg is ter beoordeling van de wijkverpleegkundige. Deze stelt de indicatie hiervoor vast. Komt u in aanmerking voor Begeleiding of Huishoudelijke verzorging, dan wordt de indicatie door de gemeente waar u woonachtig bent vastgesteld. De definitieve indicatie wordt daarna doorgegeven aan u of aan Hayat Thuiszorg BV. Dan wordt ook bepaald wanneer onze thuiszorgmedewerker voor het eerst bij u kan komen.

3) Goede afspraken maken en de zorg starten.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de indicatie, maakt onze medewerker samen met u heldere afspraken over de uitvoering van de zorg. De afspraken worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd in het zorgplan. U krijgt een eigen dossier en ook wordt aangegeven wie uw contactpersoon is. Dit is degene bij wie u terecht kunt met vragen, aanvullende wensen, eventuele klachten en voor het opgeven van gewijzigde omstandigheden. Nu kan thuiszorg echt beginnen. Op gezette tijden komen onze medewerkers langs om de afgesproken zorg te bieden. Wij werken in kleine teams. Daardoor kennen wij uw situatie, kunnen wij makkelijk voor elkaar invallen en de zorg afstemmen op uw wensen en omstandigheden. Uiteraard gaan wij zeer discreet om met de aan u verleende zorg en respecteren wij uw privacy.

Digitale spreekuur