Kind en Jeugd

Ook voor jeugdige cliënten zetten wij ons optimaal in. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme, een verstandelijke beperking en kinderen met gedragsproblemen kunnen extra hulp nodig hebben om zichzelf te (leren) verzorgen. Wij werken samen met diverse instellingen om jeugd cliënten en de ouders te ondersteunen en te begeleiden.

Ons doel is om bij kinderen tot en met 16 jaar ouders te ondersteunen en een leidraad te bieden, zodat zij volledig zelfredzaam worden in het ondersteunen van hun kind.
Voor cliënten vanaf 16 jaar ligt vooral de focus op het bewerkstelligen van de zelfredzaamheid van de cliënt zelf. Ouders kunnen hierbij een rol spelen indien dit de kwaliteit van de zorg bevorderd. Onze professionals zijn SKJ geregistreerd. Denk bij individuele begeleiding bijvoorbeeld aan:

  • Vaardigheden oefenen, zoals schrijven en rekenen;
  • Gezinsondersteuning;
  • Hulp bij de communicatie;
  • Hulp om gedragsproblemen te verminderen in de omgang met andere mensen;
  • Dag- of weekplanning maken;
  • Toezicht houden;
  • Verzorgers leren omgaan met de ziekte of de beperking.
Digitale spreekuur