Klachten

In gesprek gaan met betreffende medewerker(s)

Wij raden u aan om een klacht in eerste instantie aan de betreffende medewerker(s) of leidinggevende te melden. Wellicht weet de medewerker niet dat u ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als u hem of haar daarop wijst. In veel gevallen is het probleem in een direct gesprek op te lossen. U kunt van onze medewerkers verwachten dat zij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

 

De klachtenfunctionaris

Vindt u dat u niet begrepen wordt door de betreffende medewerker(s)? Neemt u dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris van HAYAT THUISZORG:

Mw. Annemarie Bruinink | E-mail: info@hayatthuiszorg.com  / 085-0670007

 

De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar zoekt naar een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Uitgangspunt daarbij is wat u zou willen bereiken met uw klacht. Alle klachten worden door de klachtenfunctionaris vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris onderneemt geen stappen zonder uw toestemming. Als u een klacht voorlegt aan de klachtenfunctionaris, wordt uw melding geregistreerd. De verzamelde gegevens worden, zonder namen te noemen, in een rapport verwerkt. Dit rapport wordt gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

 

Nog steeds niet tevreden?

Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de klager besluiten de klacht schriftelijk in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van RoyalTopzorg, die de klacht onderzoekt en beoordeelt.

Tweede fase

Indien de klager na de bemiddeling te kennen geeft niet tevreden te zijn over de afhandeling van de klacht, stelt de klachtenfunctionaris de klager in kennis van de mogelijkheid om de klacht te laten behandelen door de (regionaal) ombudsman.

 

Contactgegevens geschillencommissie

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP  Wolvega

0561 618711 (Quasir)
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Digitale spreekuur