Mantelzorgers

Wij zetten ons graag in voor onze cliënten en wijkbewoners maar beseffen dat wij op geen enkele manier in staat zijn de waardevolle contacten uit het vertrouwde netwerk te vervangen. Het contact met familie, buren en vrienden is voor mensen belangrijk. Bij het ouder worden is dit nog belangrijker.  Door ziekte of overlijden van mensen uit hun omgeving vallen er steeds meer bekendenweg en wordt hun netwerk steeds kleiner. Om deze reden vinden we het heel belangrijk om familie en kennissen in de begeleiding en zorg voor hun familielid/kennis te betrekken. Ook hechten we aan de inzet van de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat er een variatie aan activiteiten wordt aangeboden. Cliënten ervaren dat er tijd en aandacht is voor hen.

 

Wij organiseren maandelijks een avondje voor mantelzorgers, waar zij vrijblijvend aan kunnen deelnemen om hen dat beetje ontspanning te gunnen.

 

Wij houden als vanzelfsprekend ook in de gaten of dat de mantelzorger niet te overbelast raakt. En werken we samen met mantelzorgmakelaars indien dit nodig is.

 

Op de volgende websites kunt u meer informatie / hulp vinden voor uw mantelzorgers of u als mantelzorger.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg

https://thuisleefgids.nl/

https://www.stib-breda.nl/professionals/zie-de-mantelzorger/

https://www.michielteunis.nl/mantelzorger

https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken/vergoedingen

Digitale spreekuur