Privacybeleid

Uw privacy

Van welke diensten van Hayat Thuiszorg BV u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen zullen wij persoonlijke gegevens van u noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze zorgverlening aan u. Om uw privacy te beschermen heeft Hayat Thuiszorg BV een privacyreglement opgesteld. In het privacyreglement zijn uw rechten en plichten en die van Hayat Thuiszorg BV uitgebreid vastgelegd.

Wilt u het reglement inzien? Kom dan langs op onze vestiging aan de St. Ignatiusstraat 253A, Breda. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste zaken uit het reglement.

Geheimhouding

Onze medewerker noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voeren en bewaart deze in uw dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen Hayat Thuiszorg BV mogen alleen diegenen, voor wie dat vanwege hun functie nodig is, uw gegevens inzien.

Vastleggen van uw gegevens

Belangrijk is om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de zorg aan u, worden vastgelegd. Soms kan het voor de zorg van belang zijn dat een medewerker van Hayat Thuiszorg BV met iemand anders (uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt.

Bewaren gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

Uw recht op inzage

U kunt ons altijd vragen uw dossier in mogen te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of teveel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen. U kunt dit schriftelijk aan ons laten weten. Ons adres vindt u op onze homepagina

Bezwaar

Het kan zijn dat u vindt dat wij de afspraken de gemaakt zijn niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

Digitale spreekuur